โปรเจกต์ชวนตรวจสอบงบประมาณ อบจ. ชิ้นนี้
ต่อยอดมาจากไอเดียทีม ขิงบ้านเรา ผู้ได้รับการคัดเลือก


จากการประกวด ACTkathon: Anti-Corruption Virtual Hackathon 2021 พลิกเกมโกงให้อยู่หมัด สร้างไอเดียรัฐเปิดเผย


Powered by

Co-Developed by

&

ถนน เสาไฟ โรงเรียน
พื้นที่สาธารณะ ศูนย์พยาบาล...ฯลฯ

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการพื้นฐานของเราทุกคน ไม่ว่าเราจะอาศัยอยู่เมืองไหน จังหวัดไหน เพราะเป็นปัจจัยที่จะทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานอย่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จึงมีส่วนชี้ชะตาว่าประชาชนในแต่ละเมืองจะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน ดังนั้นงบประมาณของจังหวัดจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรมีโอกาสช่วยกันออกแบบและตรวจสอบได้ ว่างบประมาณของเมืองเรา ควรใช้และถูกใช้จ่ายไปกับเรื่องอะไรบ้าง